پنج نکته جالب درباره هفته 35 «لوشامپیونه»

شکست پاریسی ها مقابل نیس، امار گلزنی بالوتلی در این فصل و پیروزی متز در دیدار دربی از جالب ترین نکات هفته سی و پنجم لوشامپیونه است ......

شکست پاریسی ها مقابل نیس، امار گلزنی بالوتلی در این فصل و پیروزی متز در دیدار دربی از جالب ترین نکات هفته سی و پنجم لوشامپیونه است.

تگ ها


فوتبال