پنج نکته جالب در آستانه هفته 26 «لیگ برتر»

گلزنی های دیگو کاستای مقابل سوانزی در چند سال اخیر، نتایج ضعیف سم آلاردایس با کریستال پالاس و عملکرد خوب جرمن دفوئه از مهمترین نکات و آمار جالب از هفته بیست و ششم لیگ برتر است ......

گلزنی های دیگو کاستای مقابل سوانزی در چند سال اخیر، نتایج ضعیف سم آلاردایس با کریستال پالاس و عملکرد خوب جرمن دفوئه از مهمترین نکات و آمار جالب از هفته بیست و ششم لیگ برتر است.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال