پنج نکته جالب در آستانه هفته 37 «لوشامپیونه»

گلزنی های فوق العاده امباپه برای موناکو، شکست ناپذیری بوردو مقابل مارسی در بازی های خانگی و آمار خوب پاریسی ها مقابل سن اتین از جالب ترین نکات در آستانه هفته سی و هفتم لوشانپیونه است ......

گلزنی های فوق العاده امباپه برای موناکو، شکست ناپذیری بوردو مقابل مارسی در بازی های خانگی و آمار خوب پاریسی ها مقابل سن اتین از جالب ترین نکات در آستانه هفته سی و هفتم لوشانپیونه است.

تگ ها


فوتبال