پنج نکته در آستانه داربی دورتموند - شالکه (هفته نهم بوندس لیگا)

در یکی از حساس ترین دیدار های هفته نهم بوندس لیگا، دورتموند میزبان شالکه 04 خواهد بود ......

در یکی از حساس ترین دیدار های هفته نهم بوندس لیگا، دورتموند میزبان شالکه 04 خواهد بود.

این داربی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین داربی های آلمان محسوب می شود.

تگ ها


Bundesliga فوتبال