پنج پنالتی از دست رفته از دروازه بانان!

پنالتی کورتوآ در دیدار سوپر جام انگلیس برابر آرسنال یکی از پنج پنالتی برتر تاریخ است که توسط دروازه بانان معروف به هدر رفته است ......

پنالتی کورتوآ در دیدار سوپر جام انگلیس برابر آرسنال یکی از پنج پنالتی برتر تاریخ است که توسط دروازه بانان معروف به هدر رفته است.

تگ ها


فوتبال