پنج پنالتی از دست رفته در هفته هفتم بوندس لیگا

در هفته هفتم رقابت های بوندس لیگا آلمان اتفاقی نادر افتاد. در این هفته از رقابت ها بازیکنان تمامی تیم ها ......

در هفته هفتم رقابت های بوندس لیگا آلمان اتفاقی نادر افتاد. در این هفته از رقابت ها بازیکنان تمامی تیم ها 5 ضربه پنالتی را خراب کردند که این اولین بار است که در تاریخ این مسابقات چنین اتفاقی افتاه است.

تگ ها


المپیک