پنج چالش «نیمار جونیور» در فوتبال فری استایل (سه: کنترل)

در سومین قسمت مجموعه پنج چالش نیمار و دوستانش در فری استایل کنترل توپ در بازی فوتپونگ چالش اصلی است ......

در سومین قسمت مجموعه پنج چالش نیمار و دوستانش در فری استایل کنترل توپ در بازی فوتپونگ چالش اصلی است.

تگ ها


اخبار ویژه Neymar da Silva Santos Júnior فوتبال