پنج گل باورنکردنی در لیگ «چمیونشیپ» انگلیس

لیگ چمپیونشیپ انگلیس را یکی از فیزیکی ترین و دشوارترین لیگ های دنیا می دانند ......

لیگ چمپیونشیپ انگلیس را یکی از فیزیکی ترین و دشوارترین لیگ های دنیا می دانند. در این ویدئو پنج گل بسیار زیبا در در این هفته از رقابت های چمپیونشیب را خواهید دید.

تگ ها


فوتبال