پنج گل برتر «آنتونی مودست» در بوندسلیگا 2017-2016

مهاجم فرانسوی کلن این فصل فوق العاده بود و با 25 گل بعد اوبامیانگ و لواندوفسکی سومین گلزن برتر آلمان شد ......

مهاجم فرانسوی کلن این فصل فوق العاده بود و با 25 گل بعد اوبامیانگ و لواندوفسکی سومین گلزن برتر آلمان شد. به مناسبت درخشش فوق العاده مودست مروری بر پنج گل برترش تو این فصل داشته باشیم.

تگ ها


آنتونی مودست اف سی کلن Bundesliga فوتبال