پنج گل برتر«بارسلونا» برابر اوساسونا

با وجود تفاوت جایگاه دو تیم دیدارهای بارسلونا و اوساسونا همیشه جذاب بوده است ......

با وجود تفاوت جایگاه دو تیم دیدارهای بارسلونا و اوساسونا همیشه جذاب بوده است. برای اثبات این ادعا پنج گل برتر تاریخ دیدارهای این دو تیم را ببینید که شامل گل هایی از مسی، رونالدینیو و روماریو است.