پنج گل برتر باشگاه «چلسی» در ماه اکتبر

چلسی پنج نامزد گل برتر ماه اکتبر را انتخاب کرده و از هواداران خواسته به گل مورد علاقه شان رای بدهند ......

چلسی پنج نامزد گل برتر ماه اکتبر را انتخاب کرده و از هواداران خواسته به گل مورد علاقه شان رای بدهند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال