پنج گل برتر دوران فوتبال «لیونل مسی»

انتخاب پنج گل برتر از بازیکنی که بیش از پانصد گل به ثمر رسانده کار آسانی نیست ......

انتخاب پنج گل برتر از بازیکنی که بیش از پانصد گل به ثمر رسانده کار آسانی نیست. با این حال این شما و این پنج گل برتر لیونل مسی در کل دوران فوتبالش.