پنج گل برتر دیدارهای برزیل-آرژانتین در قرن 21

تیم های برزیل و آرژانتین حساس ترین دیدار دور جدید مقدماتی جام جهانی روسیه را بامداد جمعه به میزبانی برزیل برگزار خواهند کرد ......

تیم های برزیل و آرژانتین حساس ترین دیدار دور جدید مقدماتی جام جهانی روسیه را بامداد جمعه به میزبانی برزیل برگزار خواهند کرد.

به این بهانه 5 گل برتر دیدارهای دو تیم در قرن 21 را مرور کنیم.

تگ ها


فوتبال