پنج گل برتر «فرانچسکو توتی»

فرانچسکو توتی یکشنبه شب پس از 25 سال حضور درخشان از فوتبال خداحافظی کرد و به این ترتیب یکی از آخرین اسطوره های نسل طلایی فوتبال در دهه 90 بازنشسته شود ......

فرانچسکو توتی یکشنبه شب پس از 25 سال حضور درخشان از فوتبال خداحافظی کرد و به این ترتیب یکی از آخرین اسطوره های نسل طلایی فوتبال در دهه 90 بازنشسته شود. به این مناسبت مروری بر زیباترین پنج گل این ستاره ایتالیایی داشته باشیم.

تگ ها


فوتبال