پنج گل برتر «لاماسیا» در فصل 2017-2016

آکادمی لاماسیا که متعلق به بارسلوناست یکی از مجهزترین و معتبرترین مدارس فوتبال در جهان است ......

آکادمی لاماسیا که متعلق به بارسلوناست یکی از مجهزترین و معتبرترین مدارس فوتبال در جهان است. پنج گل برتر فصل از بایکنان زده های مختلف سنی در لاماسیا را ببینید تا با این استعدادهای بی نظیر بیشتر آشنا شوید.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال