پنج گل برتر هفته آخر «لوشامپیونه» 2017-2016

لیگ فوتبال فرانسه با قهرمانی موناکو و مقام دومی پاریسن ژرمن به پایان رسید ......

لیگ فوتبال فرانسه با قهرمانی موناکو و مقام دومی پاریسن ژرمن به پایان رسید. هفته آخر لوشامپیونه به نسبت کم گل بود و طی ده بازی تنها 27 گل به ثمر رسید. پنج گل برتر این هفته را با هم ببینیم.