پنج گل برتر هفته 12 «بوندسلیگا»

مروری بر پنج گل برتر هفته 12 بوندسلیگا از ستاره هایی چون لواندوفسکی و بواتنگ را می بینیم ......

مروری بر پنج گل برتر هفته 12 بوندسلیگا از ستاره هایی چون لواندوفسکی و بواتنگ را می بینیم.

تگ ها


Bundesliga فوتبال