پنج گل و پاس گل از « هنریک میخیتارین » در لیگ برتر

هنریک میخیتاریان، هافبک ارمنی منچستر در این تیم عملکرد خوبی داشته است. در این ویدیو پنج گل و پاس گل برتر او در لیگ برتر را مرور ......

هنریک میخیتاریان، هافبک ارمنی منچستر در این تیم عملکرد خوبی داشته است. در این ویدیو پنج گل و پاس گل برتر او در لیگ برتر را مرور می کنیم.

تگ ها


هنریک مخیتاریان منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال