پنج گل کلاسیک در اروپا از «میلان» (کاکا، مکسس و ...)

منتخبی از پنج گل برتر میلانی ها در رقابت های اروپایی که شامل گل هایی زیبا از کاکا و فیلیپه مکسس می شود ......

منتخبی از پنج گل برتر میلانی ها در رقابت های اروپایی که شامل گل هایی زیبا از کاکا و فیلیپه مکسس می شود.

تگ ها


آث میلان سری آ فوتبال