پوچتینو کاندیدای شماره یک جانشینی زیدان در مادرید

به زودی سرمربیگری امیدها پوچتینو در رئالمادرید اعلام خواهد شد. به گزارش سایت مدال، مارکا مدعی شد، پوچتینو بزودی ......

به زودی سرمربیگری امیدها پوچتینو در رئال‌مادرید اعلام خواهد شد.
به گزارش سایت مدال،  مارکا مدعی شد، پوچتینو بزودی به عنوان سرمربی جدید مادریدیها و جانشین زیدان معرفی خواهد شد.  پرز استعفای زیدان را غیرمنتظره دانسته است. آ اس نیز از ونگر، پوچتینو،لو، آلگری و سیمئونه به عنوان گزینه ها یاد کرده بود.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال