پیام های جالب اسطوره های میلان برای تولد گتوزو

جنارو گتوزو، اسطوره و سرمربی میلان امروز 40 ساله شد و باشگاه میلان پیام ویدیویی از سوی اسطوره های این باشگاه را منتشر کرد که برای رینو آرزوی موفقیت کردند ......

جنارو گتوزو، اسطوره و سرمربی میلان امروز 40 ساله شد و باشگاه میلان پیام ویدیویی از سوی اسطوره های این باشگاه را منتشر کرد که برای رینو آرزوی موفقیت کردند. پائولو مالدینی گفت:

ایوان جنارو گتوزوی بزرگ، بهترین ها را برایت آرزو می کنم. این لحظه مهم و یک نقطه عطف در زندگی تو است. در ماجراجویی جدیدت موفق باشی. امیدوارم 40 سال دیگر به مربیگری ادامه دهی. برای رسیدن به اهدافت یک توصیه دارم. اینکه آرام باشی و آرامشت را حفظ کنی. این به تو کمک می کند. دوست خوبت پائولو. 

کافو گفت:

سلام! رینو گتوزو! تبریک بابت تولدت. 40 سالت شده؟ به نظر 50 ساله می آیی! واقعا؟ 40؟ داری پیر می شوی؟ شوخی می کنم! تبریک می گویم. یک آغوش گرم از برزیل برایت می فرستم. از طرف کافو. خداحافظ گتوزو، خداحافظ مرد. 

کاکا گفت:

سلام رینو. نمی دانم تو را رینو صدا کنم یا بگویم مربی! به هر حال، می خواهم تولدت را تبریک بگویم. در پناه خدا باشی. یک آغوش گرم و این را بدان که یک نفر اینجا همیشه حامی تو است رینو. 

کریستین بروکی گفت:

یادت می آید که ما تلفنت را می دزدیدیم و برای همه پیام کوتاه مزخرف می فرستادیم؟ بعد تو می فهمیدی و دنبالمان می دویدی و می خواستی ما را بکشی! چه دوران خوبی بود. تو یک اسطوره ای رینو. می خواهم تولدت را تبریک بگویم و یادآوری کنم که دوستت دارم و همچنین مطمئن شوم که هرگز تسلیم نمی شوی زیرا یک چالش بزرگ پیش رو داری اما مطمئنم که از پس آن بر می آیی. تو یک اسطوره ای دوست من. یک آغوش بزرگ. 

شوچنکو گفت:

سلام رینو. تولد 40 سالگی ات مبارک. در نقطه عطف زندگی ات هستی. 40 سال پر از موفقیت داشتی. ما با هم به میلان رفتیم و لحظات فوق العاده ای را با هم شریک شدیم. پیروزی های زیادی به دست آوردیم و خاطرات فوق العاده ای با هم داریم. به کارت ایمان داریم. به بازیکنانت شجاعت بده تا خوب بازی کنند. همانطور که خودت همیشه اینطور بودی. برای میلان و بازیکنان بهترین آرزوها را دارم. رفیق، انقدر کنار زمین داد نزن زیرا نمی توانم گزارش و بازی را دنبال کنم! دوست دارم صدای یک نفر دیگر به جز تو را هم بشنوم! تولدت مبارک. دوستت دارم. 

کاخا کالادزه گفت:

رینو، دوست من. تولدت مبارک. یادم می آید که همیشه برای 9 ژانویه صبر می کردیم و روزها را می شمردیم تا تولد رینو گتوزو را جشن بگیریم. حالا از هم دور هستیم اما همیشه در قلب من می مانی زیرا تو یک انسان فوق العاده هستی. خیلی دوستت دارم. یک آغوش بزرگ و یک بار دیگر، تولدت مبارک. 

آمبروزینی گفت:

رینوی عزیز. این ویدیو را پر می کنم تا تولدت را تبریک بگویم. من هم تازه 40 ساله شدم. همانطور که می بینی از تو خیلی جوان تر به نظر می رسم. اینجا یک دوست در خیابان پیدا کرده ام که می خواهد با تو حرف بزند.

پیرلو پشت سر آمبروزینی وارد کادر دوربین شد و گفت:

سلام جنی! می خواهم تولدت را تبریک بگویم. 

آمبروزینی وسط حرف پیرلو پرید و گفت:

رینو ببین، حتی آندره آ از تو شیک تر به نظر می رسد. 

پیرلو گفت:

40 سالت است اما بعد از 2 ماه کار کردن در میلان به نظر 50 ساله می آیی. در عوض من یک جوان هستم که تازه بازنشسته شدم. حتی اگر فقط یک سال از تو کوچکتر باشم! 

آمبروزینی به پیرلو:

تازه تو یک کار جدید هم پیدا کرده ای (کارشناسی در اسکای اسپورت) به زودی رینو بعد از پایان کارش در اسکای به ما می پیوندد. 

پیرلو:

بله، فقط چند ماه دیگر...

هر دو با هم:

خداحافظ رینو، دوستت داریم. منتظرت می مانیم. تولدت مبارک. اگر ما را به مهمانی ات دعوت نکنی...

پیرلو:

می آییم و مغازه ماهی فروشی ات را خراب می کنیم. 

آمبروزینی:

نه، خارج از شوخی، تعویض هایت خیلی اشتباست. بای، بای، بای. 

تگ ها


اخبار روز آث میلان فوتبال