!پیام کریمی به روحانی: حالا نوبت شماست

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت - بعد از انتخاب قاطعانه حسن روحانی به عنوان رئیس جهمور دولت دوازدهم علی کریمی با انتشار متنی ضمن تبریک از او خواست وعده هایش را فراموش نکند ......

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت - بعد از انتخاب قاطعانه حسن روحانی به عنوان رئیس جهمور دولت دوازدهم علی کریمی با انتشار متنی ضمن تبریک از او خواست وعده هایش را فراموش نکند ...

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت - بعد از انتخاب قاطعانه حسن روحانی به عنوان رئیس جهمور دولت دوازدهم علی کریمی با انتشار متنی ضمن تبریک از او خواست وعده هایش را فراموش نکند. کریمی یکی از چهره های سرشناس حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود که در چند مقطع حمایت خود را اعلام کرد.

این متن، در کنار تصویری از چهره های آسیب دیده حامی روحانی گذاشته شده تا به رئیس جمهور یادآور شود با حمایت چه کسانی توانسته برای دور دوم دولت ایران را در دست بگیرد:

«تبریک دکتر روحانى، مطمئنم امروز صبح با خبر خیلى خوش روزتون اغاز شد. این حق همه مردم ایران هست. دکتر الوعده وفا، نوبتى هم که باشه نوبت شماست. حق الناس بزرگى گردن شماست. فکر میکنم عکس گویاى همه چیز است. چشم ٨٠ میلیون ایرانى داخل و خارج از کشور به عملکرد شماست. حتى اون مردمى که با عقیده و تصمیم قابل احترام، یا رأى ندادن و یا رأیشان کسى دیگه اى بود!! شما باید با عملکرد و رویکرد مثبت، نظر آن عده را عوض کنید. دکتر روحانى شما میتوانید با انتخاب افراد دلسوز و کار بلد، مردم ایران رابه خواسته هاى به حقشون نزدیک تر ونزدیک تر کنید. من و هم نوعان من به خاطر حمایت از شما، حرفها و الفاظ رکیکى را به جون خریدیم، مهم نیست ولى شما مرد باش وغمخوار مردم. در بازى روزگار اگر عوض نشویم، تعویض خواهیم شد