پیراهن شماره 17 برتن مهدی شادمانی

از مهدی شادمانی، روزنامه‌نگار و علی کاوه، عکاس قدیمی در جریان دیدار رسانه‌ورزش برابر پیشکسوتان فوتبال و هما تجلیل شد...

از مهدی شادمانی، روزنامه‌نگار و علی کاوه، عکاس قدیمی در جریان دیدار رسانه‌ورزش برابر پیشکسوتان فوتبال و هما تجلیل شد

به گزارش مدال،ازتجلیل مهدی شادمانی، روزنامه‌نگار و علی کاوه، عکاس قدیمی با حضور علی دایی و عادل فردوسی‌پور در جریان دیدار رسانه‌ورزش برابر پیشکسوتان فوتبال و هما تجلیل شد.ضمن این که پیراهن شماره 17 تیم فوتبال رسانه ورزش به مهدی شادمانی خبرنگار با انرژی و پرامید رسانه ها اهدا گردید. علی دایی روی پیراهن اهدایی به مهدی شادمانی نوشت: «امیدوارم هر چه سریعتر سلامتی ات را بدست بیاوری. دوستدار شما علی دایی.»