پیرترین بدنساز جهان در مسابقات رسمی!

ارنستین شفرد، بدنساز هشتاد ساله آمریکایی تا سال 2016 به عنوان پیرترین بدنساز حرفه ای دنیا شناخته می شد ......

ارنستین شفرد، بدنساز هشتاد ساله آمریکایی تا سال 2016 به عنوان پیرترین بدنساز حرفه ای دنیا شناخته می شد. منتخبی از تمرین های این ورزشکار خستگی ناپذیر را ببینیم.

تگ ها


بدنسازی بدنسازی