پیروزی «استن واورینکا» برابر «مارین سیلیچ» (یک چهارم تنیس آزاد فرانسه)

در ادامه دور یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته استن واورینکا موفق شد به راحتی مارین سیلیچ را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و به نیمه نهایی برسد ......

در ادامه دور یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته استن واورینکا موفق شد به راحتی مارین سیلیچ را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و به نیمه نهایی برسد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس