پیروزی « اندی ماری » در برابر « فابيو فوگنيني » ؛ ویمبلدون 2017

در دامه مسابقات دور سوم تنیس ویمبلدون ، اندي ماري تنيسور شماره يك جهان موفق به شكست فابيو فوگنيني ايتاليايي شد و به دور چهارم مسابقات صعود كرد ......

در دامه مسابقات دور سوم تنیس ویمبلدون ، اندي ماري تنيسور شماره يك جهان موفق به شكست فابيو فوگنيني ايتاليايي شد و به دور چهارم مسابقات صعود كرد.

 
 

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس