پیروزی « بردیچ » مقابل « فرر » ؛ ویمبلدون 2017

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، توماس بردیچ، فینالیست سابق مسابقات ویمبلدون به راحتی بر داوید فرر اسپانیایی غلبه کرد و به دور ۱/۸ پایانی رسید ......

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، توماس بردیچ، فینالیست سابق مسابقات ویمبلدون به راحتی بر داوید فرر اسپانیایی غلبه کرد و به دور ۱/۸ پایانی رسید.

نتیجه ست های این دیدار به این ترتیب است :  ۳-۶ ۴-۶ ۳-۶ 

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس