پیروزی « جوکوویچ » در برابر « گولبیس » ؛ ویمبلدون 2017

در ادامه رقابت های دورسوم ویمبلدون 2017 ، نواک جوکوویچ با پیروزی بر ارنستس گولبیس به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یافت و حریف مانارینوی فرانسوی شد ......

در ادامه رقابت های دورسوم ویمبلدون 2017 ، نواک جوکوویچ با پیروزی بر ارنستس گولبیس به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یافت و حریف مانارینوی فرانسوی شد.

نتیجه ست های این دیدار به این ترتیب است :  ۶-۷ ۱-۶ ۴-۶

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس