پیروزی حسن رحیمی در مبارزه اول

حسن رحیمی نماینده وزن ۵۷ كیلوگرم كشتی كشورمان با شكست ۱۳ بر صفر گارنیک از ارمنستان به مرحله بعد صعود كرد ......

حسن رحیمی نماینده وزن ۵۷ كیلوگرم كشتی كشورمان با شكست ۱۳ بر صفر گارنیک از ارمنستان به مرحله بعد صعود كرد.

 

تگ ها


اخبار ویژه کشتی