پیروزی دیدنی اطری در دو دقیق

در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازیهای آسیایی عطری توانست حریف نپالی را در 126 ثانیه شکست دهد ......

در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی عطری توانست حریف نپالی را در 126 ثانیه شکست دهد.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018 کشتی