پیروزی « رائونیچ» مقابل « رینولاس » ؛ ویمبلدون 2017

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، میلوش رائونیچ، تنیس باز کانادایی با غلبه بر آلبرت راموس وینولاس از اسپانیا به مرحله ۱/۸ پایانی رقابت های ویمبلدون صعود کرد ......

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، میلوش رائونیچ، تنیس باز کانادایی با غلبه بر آلبرت راموس وینولاس از اسپانیا به مرحله ۱/۸ پایانی رقابت های ویمبلدون صعود کرد.

نتیجه ست های این دیدار به این ترتیب است :  ۵-۷ ۴-۶ ۶-۷

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس