پیروزی رضا یزدانی در شانس مجدد

......
 ...

رضا یزدانی با برتری ۵ بر ۲ مقابل رقیب لهستانی یک گام دیگر به كسب برنز نزدیک شد