پیروزی غرورآمیز «امیر علی اکبری» از زوایای دیگر

امیر علی اکبری نایب قهرمان سال گذشته دسته سنگین وزن RIZIN در یک مبارزه حساس و بسیار مهم به مصاف حریفی از ایالات متحده امریکا به نام تایلر کینگ ملقب به غارتگر رفت ......

امیر علی اکبری نایب قهرمان سال گذشته دسته سنگین وزن RIZIN در یک مبارزه حساس و بسیار مهم به مصاف حریفی از ایالات متحده امریکا به نام تایلر کینگ ملقب به غارتگر رفت. تایلر کینگ پیش از این مسابقه برای علی اکبری کری های زیادی خوانده بود و او را قهرمان جعلی خطاب کرده بود که فقط فنون کشتی را بلد است اما رزمی کار خوب کشورمان با شایستگی توانست کمتر از 2 دقیقه جواب کینگ را در رینگ مسابقه بدهد و یک پیروزی بسیار مهم در کارنامه رزمی خود ثبت کند.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس