پیروزی « فدرر » در برابر « زورف » ؛ ویمبلدون 2017

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، راجر فدرر با شکست میشا زورف آلمانی موفق شد به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یابد ......

در ادامه رقابت های دور سوم تنیس ویمبلدون 2017 ، راجر فدرر با شکست میشا زورف آلمانی موفق شد به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یابد. وی در دور بعد با گریگور دیمیتروف روبه رو خواهد شد.

تیجه ست های این بازی به این ترتیب است :  ۴-۶ ۴-۶ ۶-۷

 

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس