پیروزی «لوئیس همیلتون» بر «رازبرگ» در گرندپری طوفانی برزیل

لوئیس همیلتون توانست در هوای طوفانی برزیل با نمایشی فوق العاده نیکو رازبرگ را شکست بدهد و به مقام قهرمانی برسد ......

لوئیس همیلتون توانست در هوای طوفانی برزیل با نمایشی فوق العاده نیکو رازبرگ را شکست بدهد و به مقام قهرمانی برسد.

گزارشی جالب از این دور مسابقات را در این ویدئو ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس