پیروزی مایر مقابل پوییله - تنیس آزاد جری وبر

از سری مسابقات تنیس جری وبر امروز مایر از کشور آلمان در مقابل پوییله از فرانسه قرار گرفت و توانست با نتیجه 2 بر 1 پیروز شود ......

از سری مسابقات تنیس جری وبر امروز مایر از کشور آلمان در مقابل پوییله از فرانسه قرار گرفت و توانست با نتیجه 2 بر 1 پیروز شود ...

از سری مسابقات تنیس جری وبر امروز مایر از کشور آلمان در مقابل پوییله از فرانسه قرار گرفت و توانست با نتیجه 2 بر 1 پیروز شود. ست اول با نتیجه 7 بر 6 به سود پوییله و دو ست دیگر با نتایج 6 بر 4 و 6 بر 3 به سود مایر رقم خورد.