پیروزی نسبتا راحت «ماری» مقابل «کازنتسوف» (دور اول تنیس آزاد فرانسه)

اندی ماری مدر شماره یک تنیس دنیا در اولین دور رقابت های تنیس آزاد فرانسه مقابل آندره کازنتسوف از روسیه به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد ......

اندی ماری مدر شماره یک تنیس دنیا در اولین دور رقابت های تنیس آزاد فرانسه مقابل آندره کازنتسوف از روسیه به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس