پیروزی « نوواک جوکویچ» برابر «ژائو سوسا» (دور دوم تنیس آزاد فرانسه)

دور دوم مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته ادامه یافت و در یکی از جذاب ترین دیدارها نواک جوکوویچ موفق شد ژائو سوسا را در سه ست با نتایج 6-1، 6-4 و 6-3 شکست دهد ......

دور دوم مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته ادامه یافت و در یکی از جذاب ترین دیدارها نواک جوکوویچ موفق شد ژائو سوسا را در سه ست با نتایج 6-1، 6-4 و 6-3 شکست دهد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس