پیروزی نیکو رزبرگ در گرند پری فرمول یک ایتالیا

رزبرگ موفق شد در مسابقات گرند پری ایتالیا بر رقیب و هم تیمی خود لوئیس همیلتون غلبه کند و قهرمان این مسابقات شود ......

رزبرگ موفق شد در مسابقات گرند پری ایتالیا بر رقیب و هم تیمی خود لوئیس همیلتون غلبه کند و قهرمان این مسابقات شود.

تگ ها


اکستریم اسپورتس