پیروزی یوهانا کونتا در دیداری طاقت فرسا ؛ تنیس ویمبلدون 2017

یوهانا کونتا در دیداری طاقت فرسا که 3 ساعت و 10 به طول انجامید، از سد دونا وکیچ کروات گذشت و به مرحله ی سوم ویمبلدون 2017 رسید ......

یوهانا کونتا در دیداری طاقت فرسا که 3 ساعت و 10 به طول انجامید، از سد دونا وکیچ کروات گذشت و به مرحله ی سوم ویمبلدون 2017 رسید. 

ست های این رقابت با نتایج  8-10 6-4 6-7 به پایان رسید.

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس