پیرکردن چهره بازیکنان «پاریسن ژرمن»

اپلیکیشن فیس اپ اخیرا مورد استقبال خوبی قرار گرفته و حالا یکی از هواداران فوتبال چهره بازیکنان پاریسن ژرمن را پیر کرده تا مقایسه ای جالب با چهره امروزی شان داشته باشد ......

اپلیکیشن فیس اپ اخیرا مورد استقبال خوبی قرار گرفته و حالا یکی از هواداران فوتبال چهره بازیکنان پاریسن ژرمن را پیر کرده تا مقایسه ای جالب با چهره امروزی شان داشته باشد.

تگ ها


طنز ورزشی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال