پیش‌بینی و کری هواداران پرسپولیس و استقلال/ویدیو

ویدیو اختصاصی خبرنگار مدال از پیشبینی و کری هواداران پرسپولیس و استقلال پیش از دربی ۱۰ فروردین را تماشا می کنید....

ویدیو اختصاصی خبرنگار مدال از پیشبینی و کری هواداران پرسپولیس و استقلال پیش از دربی ۱۰ فروردین را تماشا می کنید.