پیشنهاد باشگاه ژاپنی به طارمی شایعه است

تا کنون هیچ پیشنهادی از باشگاه های ژاپنی برای جذب مهدی طارمی به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده است ......
تا کنون هیچ پیشنهادی از باشگاه های ژاپنی برای جذب مهدی طارمی به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده است ...

 تا کنون هیچ پیشنهادی از باشگاه های ژاپنی برای جذب مهدی طارمی به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده است.

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ محمدعلی ترکاشوند معاون باشگاه پرسپولیس ماجرای درخواست باشگاه اوراواردز ژاپن برای جذب مهدی طارمی را رد کرد و به مهر گفت: چنین چیزی صحت ندارد و خبری نیست. اصلا هیچ پیشنهادی به باشگاه نرسیده است. وقتی پیشنهادی به باشگاه نیامده است چرا باید شایعه رفتن طارمی به گوش برسد. مهدی طارمی در پرسپولیس می ماند.