پیشنهاد به اولی کان؛ مدیراجرایی بایرن مونیخ

اولی کان، جایگزین بهدی اولی هوینس در مونیخ...

اولی کان، جایگزین بهدی اولی هوینس در مونیخ

اولی کان که مدتها پیش از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است، در حال توافق برای نشستن روی صندلی مدیر اجرایی تیم محبوبش است. «کارل هاینتس رومینگه» مدیر اجرایی کنونی بایرن روز گذشته تایید کرد که وی قرارداد خود را پس از انقضا در دوسال آینده تمدید نخواهد کرد و این بدان معناست که گلر افسانه ای این تیم جایگزین وی خواهد شد. رومینگه در این خصوص گفت: برنامه این است که اولی کان جانشین من شود؛ در واقع من این مسئولیت را برای وی آسان می کنم؛ با عقل هم جور در می آید، اولی باهوش است و باشگاه را به خوبی می‌شناسد. از نظر رومینگه، تلفیقی از خبرگی، آشنایی با بایرن و روحیه جنگندگی کان را به ایده‌آل‌ترین گزینه برای پست مدیر اجرایی بدل کرده است.