پیشنهاد تمدید به راشفورد؛ حقوق 80میلیون یورویی!

شیاطین سرخ یکبار خروج یکی از استعدادهایشان را تجربه کرده‌اند....

شیاطین سرخ یکبار خروج یکی از استعدادهایشان را تجربه کرده‌اند.

شیاطین سرخ یکبار خروج یکی از استعدادهایشان را تجربه کرده‌اند. پل پوگبایی که با قیمت صفر به یوونتوس رفت و من یونایتد مجبور شد برای بازگشتش 120میلیون یورو هزینه کند. مدیران منچستر حالا به دنبال راهی هستند تا جلوی خروج مارکوس راشفورد را بگیرند؛ ستاره‌ای که قراردادش فصل بعد به پایان می‌رسد و اگر قراردادش را تمدید نکند، آزاد خواهد بود به هر باشگاهی دوست دارد برود. به همین خاطر مدیران باشگاه می خواهند با پیشنهاد حقوق 80میلیون یورویی برای 5سال او را استخدام کنند. پیشنهادی که می‌تواند راشفورد را راضی به امضای این قرارداد کند.