پیشنهاد عجیب استقلال به حسین حسینی/تمدید کن

باشگاه استقلال به سید حسین حسینی پیبشنهاد تمدید قرارداد داده است. به گزارش خبرنگار مدال پیشنهاد تمدید قرارداد مخصوص ......
باشگاه استقلال به سید حسین حسینی پیبشنهاد تمدید قرارداد داده است.

به گزارش خبرنگار مدال پیشنهاد تمدید قرارداد مخصوص ...

باشگاه استقلال به سید حسین حسینی پیبشنهاد تمدید قرارداد داده است.

به گزارش خبرنگار مدال پیشنهاد تمدید قرارداد مخصوصا به بازیکنان جوان و آینده دار به خودی خود اتفاق عجیبی نیست اما معمولا چنین پیشنهادی بعد از به وجود آمدن یک جنجال تا حدودی عجیب به نظر می رسد.هنوز یک هفته از جنجال حسینی در مسجدسلیمان نگذشته که یکی از مسولین باشگاه استقلال به این دروازه بان پیشنهاد تمدید قرارداد داده است.

این پیشنهاد در حالی ارائه شده که حسینی بعد از اتفاقات مسجدسلیمان صراحتا اعلام کرد که از استقلال خواهد رفت.حالا مسئولین استقلال قصد دارند با تمدید قرارداد جلوی خروج دروازه بان جوان خود را بگیرند.البته به احتمال فراوان با توجه به اتفاقات این فصل حسینی هرگز حاضر به تمدید قرارداد نخواهد شد!