فشار اسپانسر به صداوسیما؛ بدون نود از پول خبری نیست

عادل فردوسی‌پور شایعه حضور در یک برنامه استعدادیابی را تکذیب کرد...

عادل فردوسی‌پور شایعه حضور در یک برنامه استعدادیابی را تکذیب کرد

به گزارش مدال، درحالی که نزدیکان به یک اپلیکیشن برنامه ساز در رسانه‌ ملی از توافق با عادل فردوسی‌پور برای همکاری در یک پروژه استعدادیابی می‌گویند فردوسی پور آن را قویا تکذیب می کند.
فردوسی‌پور با این شرکت برای ۹۰ امسال قرارداد داشته و آنها هزینه تولید برنامه‌اش را می‌دادند و حالا با تغییرات در ۹۰ ، آنها شاکی هستند و به شبکه سه اعلام کرده اند، این توافق مالی‌شان با فردوسی پور بوده است نه برای گروه برنامه‌ساز دیگری.
ولی عادل فردوسی‌پور در واکنش به این خبر می‌گوید:«تکذیب می‌کنم و اولین بار است که چنین چیزی را می‌شنوم.»