پیشنهاد هواداران به باشگاه پرسپولیس بخاطر بشار و دربی

هواداران به باشگاه پرسپولیس در خصوص بشار و دربی پیشنهاد دادند....

هواداران پرسپولیس خواهان عدم استفاده از رسن در بازی ششم فروردین تیم ملی عراق شده اند. 
به گزارش خبرنگار مدال، بشار رسن با تیم ملی عراق روز دوم و ششم فروردین باید مقابل سوریه و اردن قرار بگیرد و با توجه به اینکه دربی حساس پایتخت روز دهم فروردین برگزار خواهد شد هواداران پرسپولیس پیشنهاد داده اند بهتر است در پی مکاتبات باشگاه با فدراسیون عراق و با هدف  جلوگیری از خستگی و مصدومیت احتمالی رسن تصمیمی  اتخاذ شود که او در بازی دوم عراق که ششم فروردین است استراحت کند یا زودتر به تهران برگردد.

طارق همام هم بر اساس اخبار منتشره قرار است هشتم فروردین به تهران بیاید. البته همام در استقلال  فیکس نیست اما چه بسا که استقلال هم  خواهان بازگشت او به تهران در هفتم نوروز شود و یا بخواهد که اگر از رسن در بازی دوم استفاده نمی شود از همام هم استفاده نشود.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال