پیشنهاد ویژه مدال: اسطوره‌هایی که نام‌شان در اماکن ورزش خالی است

شورای شهر تهران می تواند در کنار ارج نهادن به جایگاه اهالی هنر، جایگاه چهره های ماندگار ورزش و بویژه فوتبال را در برنامه خود قرار دهد....

شورای شهر تهران می تواند در کنار ارج نهادن به جایگاه اهالی هنر، جایگاه چهره های ماندگار ورزش و بویژه فوتبال را در برنامه خود قرار دهد.

به گزارش مدال،با توجه به اقدام  درست و قابل تقدیر شورای شهر تهران مبنی بر نام گذاری برخی خیابان ها و میادین شهر به نام بزرگان عالم هنر و سینما دو پیشنهاد ویژه به سرخابی ها، وزارت ورزش و شورای شهر می توان مطرح کرد.
1_شورای شهر و وزارت ورزش به فکرنامگذاری اماکن ورزشی به نام اسطوره های محبوب، پرافتخار و فقید ورزش و فوتبال باشند
2_همچون کمپی که به نام ناصر حجازی نامگذاری شده باشگاههای پرسپولیس و استقلال حداقل زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی و کلینیک ورزشگاه های اختصاصی خود را به نام بهزادی، پورحیدری، نوروزی و دیگر اسطوره ها و ستاره های فقید باشگاه نامگذاری کنند؛ کاری که در بساری از کشورهای دنیا برای قدرشناسی و ارج نهادن به مقام این بزرگان انجام شده است.

*حسین قدوسی