پیشکسوت رسانه های ورزشی به دیار باقی شتافت

نویسنده قدیمی ورزشی پس از مدتها دست و پنجه نرم کردم با بیماری بامداد امروز به دیار باقی شتافت....

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فیض آبادی که از نویسندگان قدیمی رسانه های ورزشی بود و سالها در روزنامه ها و هفته ها نامه ها قلم می زد، صبح امروز سه شنبه پس از مدتها تحمل بیماری به دیار باقی شتافت. 

مرحوم فیض آبادی از چند سال پیش به دلیل عارضه مغزی تحت درمان بود و در ماههای اخیر نیز در بیمارستان تحت مراقبت بود اما در نهایت تسلیم مرگ شد و به دیار باقی شتافت. 

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده فیض آبادی و جامعه رسانه های ورزشی تسلیت می گوید و برای آن مرحوم از خداوند بزرگ آمرزش و بهشت را مسئلت دارد.

تگ ها


علی اصغر فیض آبادی رسانه های ورزشی پیام تسلیت درگذشت چهره ها